Avantprojectes

Avantprojectes

Per poder estudiar d’una manera més clara i precisa els seus projectes, TEMIC utilitza un sistema de representació dels avantprojectes en 3D. Aquest sistema, li permet visualitzar detalladament cada una de les parts d’una màquina o instal·lació i així poder realitzar una avaluació, i si es necessari, incloure modificacions abans de la seva construcció.

Per completar la representació 3D, adjuntem plànols amb mesures generals per avaluar els espais utilitzats i lliures dins de la sala de fabricació on s’instal·laran els equips.