CLASSIFICADOR DE PRODUCTE FRESC 7.1

2016-10-25

El Classificador de producte fresc 7.1 és un sistema especialment dissenyat per separar els productes en funció del seu pes i/o número de peces.

El seu principi de funcionament consisteix en un conjunt de cintes automàtiques abatibles que basculen per classificant el producte.

Mitjançant la rampa d’entrada, el producte arribarà a la zona superior de la màquina. Unes cintes transportadores el fant arribar a la zona de pesatge, on es mesurarà el pes, continuarà cap a la zona de les cintes abatibles que bascularant en funció del pes mesurat o del número de peces seleccionat, deixant caure el producte dins d’una tremuja de recollida. Al llarg de la cinta hi ha diferents tremujes on s’hi aniran acumulant les peces. Quant una de les tremujes arribi al valor consignat, s’obrirà una guillotina, deixant caure el producte en una cinta de recollida, que el transportarà cap a la zona de sortida.