SISTEMA ESTACIÓ CARREGADOR DELTA PACK

2020-03-24

Estació de càrrega per producte llescat i cuit “Estació Delta Pack”. Equip especial per càrrega, per altes produccions amb buffer d'acumulació de producte, per donar una carència continuada a l’estació de càrrega.

Equip de visió El sistema de visió que optimitza la gestió del producte, seleccionant automàticament els productes segons la dimensió preestablerta i la velocitat d’arribada. Els productes es seleccionen segons les seves dimensions i es col·loquen en transportadors externs. Els pickers ABB estàndard IP69K, per a millorar la fiabilitat i la seguretat en el funcionament de càrrega. Equip de càrrega modular amb l’opció de 1 a 6 pickers per estació. Alta producció de càrrega, gràcies al sistema de gripper amb sistema trepitjador pre-pressionat, millorant la descarrega de producte a la termoformadora. Sistema d’intercanvi de grippers sense necessitat de cap eina manual.

Producció per gripper fins a 55 maniobres per minut, aquesta producció dependrà del tipus de producte i de la llescadora que disposa el client. Pantalla de PLC control, per interactuar amb facilitat per part de l’usuari. Sistema de programació obert per facilitar nous formats en un futur. El principal avantatge és oferir equips amb robots integrats i personalitzats, que no només simplement recullen i col·loquen, sinó que compleix solucions pensades per a operacions d’envasament específiques. Solució òptima, ràpida i de manipulació suau i que s’ha demostrat que no danya productes delicats. Manipulació fàcil garantint un mínim de malbaratament de productes. L’automatisme està dissenyat per a fer-lo fàcil d’utilitzar per a qualsevol operari. Posseeix un sistema d’alarmes d’avís que informarà a l’operador de qualsevol incidència, facilitant una resolució ràpida. Estanqueïtat de la màquina IP69K. Fabricació totalment amb inox AISI 304L.

Nota: Possibilitat d’adaptació a cada un dels projectes i en funció de la necessitat productiva del client.

Per a mes informació TEMIC, S.L.U.      

Màquina adquirida per a BOADAS 1880, S.A.