Desinfectador de soles doble PF-F-DM

  • Desinfectat de soles doble amb pas forçat, fixador, desinfectat de mans i control d'entrada de personal a sales de fabricació.

  • Doble condició de pas.

  • Condició de pas 1: Sistema de desinfecció de mans bimanual per pulverització, amb condició de mans desinfectades.

  • Condició de pas 2: Control de targeta personal.

  • Llums d'indicació de mans desinfectades, control de targeta i permís de pas.

  • Disposa de terra inundat amb desinfectant, per la desinfecció de soles en el moment de pas.

  • Fabricat totalment amb acer inoxidable.