Desinfectador soles simple PF-F-DM

  • Desinfectador simple amb pas forçat esquerra, fitxador i desinfectat de mans pel control d'entrada de personal a sales de fabricació.

  • Una condició de pas.

  • Condició de pas 1: Sistema de desinfecció de mans bimanual per pulverització, amb condició de mans desinfectades.

  • Llums d'indicació de mans desinfectades, control de tarjeta i permís de pas.

  • Disposa de terra inundat amb desinfectant, per la desinfecció de soles en el moment de pas.

  • Fabricat totalment amb acer inoxidable.