Renta-soles individual manual

El Renta-soles individual és un sistema dissenyat per netejar les soles de les botes de treball.

El seu principi de funcionament consisteix en un conjunt de raspalls que, gràcies al fregament que realitzen amb la sola de les botes, juntament amb l’aigua i/o desinfectant que s’hi aplica, s’elimina les restes de brutícies adherides a les soles.

En el moment de posicionar el peu sobre la reixa de recolzament, la màquina detectarà la presència i activarà el mecanisme de neteja. Amb l’ajuda del raspall manual, es completarà la neteja de les botes. Un cop acabat el cicle de neteja,es podrà retirar el peu, i repetir el mateix procediment amb l’altre peu.

La màquina està totalment fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i amb materials aptes per la indústria alimentària (FDA), segons la normativa europea CE de màquines. En el procés de disseny s'ha posat especial atenció a la seva robustesa, durabilitat, seguretat dels operaris i higiene.