Estació Salmorra FS-3025

  • És un sistema dissenyat per a la homogeneïtzació de qualsevol tipus d'additiu. Homogeneïtza doblement, per agitació i recirculació.

  • Està format per 3 tancs. El tanc N º 1 serveix per realitzar la preparació de la barreja i els tancs. Els tancs N º 2 i N º 3 serveixen per a l'acumulació i manteniment del producte ja barrejat i per l'enviament del producte al punt de producció. Al mateix temps, el tanc N º 1 també es pot usar com a acumulador i per a enviament del producte.

  • Cada tanc disposa d'una bomba d'enviament i un agitador de producte que permet enviar productes a la vegada a diferents punts de treball.

  • Disposa de detectors de nivell mínim en cada tanc, per evitar que les bombes treballin sense fluid.

  • Disposa d'una taula de treball i uns esglaons per facilitar el seu ús.

  • Quadre de control per seleccionar el funcionament de les bombes i de l'agitador segons el procés a realitzar.

  • El disseny del conjunt és senzill i robust, per facilitar l'ús i la seguretat als operaris.

  • Sistema de refredament.

  • Fabricat totalment en acer inoxidable AISI 304.