Estació Salmorra FS-525

  • És un sistema dissenyat per a la homogeneïtzació de qualsevol tipus d'additiu. Homogeneïtza doblement, per agitació i recirculació.

  • Compost per un tanc, una bomba centrifuga, una tremuja amb una sèrie de circuits conduïts i vàlvules de fàcil utilització, per a diferents processos i enviar el producte on sigui necessari.

  • Disposa d'una taula de treball i uns esglaons per facilitar el seu ús.

  • Quadre de control per seleccionar el funcionament de les bombes i de l'agitador segons el procés a realitzar.

  • El disseny del conjunt és senzill i robust, per facilitar l'ús i la seguretat als operaris.

  • Sistema de refredament.

  • Fabricat totalment en acer inoxidable AISI 304.