Cintes de manipulació

TEMIC dissenya y fabrica cintes de manipulació per indústries càrniques, fetes a mida.

Desenvolupa el disseny de la cinta amb col·laboració del client i estudia els fluxes interns de cada procés, per tal de millorar el rendiment gobal de la mateixa.

Les nostres bases de disseny són:

  • Bon accés al producte per part de l'operari i estudi ergonòmic.

  • Increment de la productivitat de la línia.

  • Facilitar la neteja de lesparts més exposades a la brutícia o acumulació de la mateixa.

  • Elecció dels manterials més adequats pels treballs a realitzar.

  • Llocs de treball dinàmics, utilitzant taules i suports fàcilment intercambiables entre ells.