Discriminador per pes DICA-3.0

El Discriminador per pes DICA-3.0 és un sistema pensat per ser instal·lar en una línia d'envasat amb l'objectiu de comprovar el pes de diferents caixes plenes de producte i discriminar les caixes que no compleixen amb un pes determinat, en funció del senyal rebut per una pantalla de control.

Les caixes arriben per la cinta de rodets d’entrada i avancen fins la cinta de rodets amb bàscula, on el sistema comprova el seu pes. Si el pes és correcte, la caixa avança i continua el procés; si el pes no es correcte, el sistema activa l’apretador discriminador i desplaça la caixa fins la rampa de sortida de caixes discriminades.

El Discriminador per pes DICA-3.0 pot comprovar fins a 15 caixes/minut. Es pot fabricar amb diferents mides, per adaptar-se a diferents tipologies de caixes.

Està construït totalment en acer inoxidable AISI 304, segons normativa CE de maquinària. S’ha tingut especial cura en el seu disseny la robustesa, la seguretat pels operaris i la higiene de la mateixa.