Línia classificadora per pes

El Classificador de producte fresc 7.1 és un sistema especialment dissenyat per separar els productes en funció del seu pes i/o número de peces.

El seu principi de funcionament consisteix en un conjunt de cintes automàtiques abatibles que s’aniran obrint per lassificar el producte.

Mitjançant la rampa d’entrada, el producte arribarà a la zona superior de la màquina. Unes cintes transportadores el faran arribar a la zona de pesatge, on es mesurarà el pes. Continuarà cap a la zona de les cintes abatibles, que s’aniran obrin en funció del pes mesurat o del número de peces seleccionat, deixant caure el producte dins d’una tremuja de recollida. Al llarg de la cinta hi ha diferents tremuges on s’hi aniran acumulant les peces. Quan una de les tremuges arribi al valor consignat, s’obrirà una guillotina, deixant caure el producte en una cinta de recollida, que el transportarà el producte cap a la zona de sortida.

El sistema disposa d’un PLC i una pantalla tàctil de control per tal de poder configurar diferents pesos de treball per cada una de les cistelles de classificació. Es pot construir amb un determinat número de cistelles de classificació segons necessitats.

La màquina està totalment fabricada amb acer inoxidable AISI 304 i amb materials aptes per la indústria alimentària (FDA), segons la normativa europea CE de màquines. En el procés de disseny s'ha posat especial atenció a la seva robustesa, durabilitat, seguretat dels operaris i higiene.