Manipulador per buit de sacs i caixes

  • Manipulador especial per sacs de plàstic, paper i caixes.

  • Elevació mitjançant sistema de buit.

  • Manguera flexible, amb ressort interior metàl·lic i gran capacipat d'extensió.

  • Manipulador amb junta giratòria que permet la correcta orientació de la mateixa.

  • Es pot manipular amb una sola mà.