Túnel de pintat de formatges

  • Sistema de pintat amb pistoles rotatives.

  • Bomba de pintat amb accionament pneumàtic.

  • Parada de l'avanç del producte al pintar.

  • Sistema d'extracció de vapors amb filtre.

  • Incorpora sistema de rentat automàtic de la cabina de pintat.

  • Preparat per acoplar túnel de secat a la sortida.

  • Quadre amb PLC i pantalla de control amb programes per diferents productes.

  • Velocitat de producció regulable.

  • Construït totalment en acer inoxidable.