Extractor de tapes

  • Màquina per extreure les tapes dels motlles de formatge abans de ser desemmotllats.

  • Extracció per mitjà de grapa pneumàtica.

  • Sistema totalmet automàtic, adaptable de manera simple a qualsevol format.

  • Pensat per treballar en línies de fabricació automàtica.

  • També disponible versió manual per petites produccions.

  • Fabricat totalment en acer inoxidable.