Voltejador de motlles i formatges

  • Voltejador lineal per voltejar motlles i formatges per treballar en línies automàtiques de producció.

  • Sistema rotatiu alternant, amb doble cinta.

  • Disponible amb diferentes longituts i amplades de pas, segons formats de motlle o formatge.

  • Construït totalment en acer inoxidable.

  • També disponibles altres models de voltajador, per voltejar motlles de manera individual.