Raspalladora de Formatges RF-2

  • La màquina Raspalladora de formatges RF 2 és una màquina dissenyada per raspallar els formatges de diferents diàmetres i amplades, per treure la capa sobrant dels formatges.

  • La funció és realitzar raspallats horizontals i verticals en el formatge, per deixar-lo amb un acabat fi i poder passar-lo a la següent fase del procés.