Túnel de rentat de motlles de formatge

  • Màquina automàtica per rentar i desinfectar motlles de formatge i similars.

  • Disposa de prerentat, rentat, esbandit i desinfectat.

  • Escalfament de l'aigua per mitjà de vapor o resistències elèctriques.

  • Disposa de doble filtratge, un per decantació i un altre rotatiu.

  • Zona d'esbandit separada amb recuperació d'aigua.

  • Activació de l'esbandit només durant el pas de motlles (gran estalvi d'aigua).

  • Incorpora bombes per dosificació de detergent i desinfectant.

  • Doble extractor per evacuació de vapors.

  • Presió de rentat: 8 Kg/cm2.