HEALTH SYSTEM
Sistema higiènic de salut. Sistema dissenyat per a poder-se col·locar-se en qualsevol punt d’accés del personal (indústria, hospitals, oficines, comerç, etc.) El sistema de desinfecció de mans i el control de temperatura es poden muntar en mural amb un peu de base per poder col·locar-lo en qualsevol espai de treball i també amb torniquet.
“Optimitzar la productivitat, combinar múltiples operacions d’encaixat”
Sistema dissenyat per a poder col·locar-se en qualsevol punt d’accés del personal (indústria, hospitals, oficines, comerç, etc.). La seva funció es la desinfecció de les mans, el control de temperatura corporal i també disposa, de manera opcional, de control de mascareta i control facial del pas del personal.
“Reduir l’espai de la instal·lació i aconseguir que la màquina sigui més versàtil son claus per entrar en un sector tant exigent com l’alimentari”
El sistema de desinfecció de mans i control de temperatura es poden muntar en mural amb un peu de base per poder col·locar-lo en qualsevol espai de treballa i també amb torniquet.