Classificadors de producte

PESA, COMPTE I CLASSIFICA

Processat de lots de pes variable o de pes fixe, amb recollida de dades. Al crear els grups de producte automàticament es produeix una alta reducció en costos de mà d’obra.
,

Sistemes personalitzats

Equips adaptables a totes les línies de producció imaginables. Sistemes lineals, en bateria o verticals. Número de classificacions configurables en les fases inicials del projecte segons produccions i tipus de producte.
,

Precisió i producció

La fiabilitat en la creació de lots deixa en anècdota els possibles errors en la preparació de comandes. També garanteix una màxima higiene al reduir al mínim la manipulació manual.
,

Neteja i manteniment

En qualsevol equip de treball per la indústria alimentària, els temps de neteja i manteniment ocupen gran part de la nostra jornada laboral. Fabriquem equips de fàcil instal.lació, manteniment i neteja.

EQUIPS COMPACTES I ENERGÈTICAMENT EFICIENTS

Preparats per una àmplia gamma de productes, són robusts i de maneig intuïtiu. Redueix el desaprofitament de producte disminuint les operacions de manipulació.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.