Equip neteja alta pressió

MENYS DETERGENTS, MENYS AIGUA I MÉS HIGIENE

Estalviem aigua i el malbaratament de productes químics que perjudiquen el medi ambient. Optimitza l’aplicació de productes químics amb sistemes de dosificació automàtics.
,

Automatització

Fins a 10 programes de treball per diferents zones de planta. Permet que els operaris realitzin treballs en paral.lel mentre l’equip està actuant.
,

Versatilitat

Adaptable a un rang d’amplada de banda de 100 a 1200mm, amb programació intuïtiva. Regulació d’altura des de 1000 a 1700mm amb facilitat. Ruixador orientable.
,

Ergonomia lloc de treball

Amb aquest equip aconseguim una reducció dràstica dels danys físics als nostres operaris, evitant moviments repetitius de gran desgast.

STOP CONTAMINACIONS

Un consum d’aigua i detergent estable i constant que garanteixen una òptima seguretat alimentària minimitzant el risc de contaminació creuada com la Salmonel.la, Listèria monocitògena o altres perills microbiològics.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.