Porcionadora

Màxima precisió, mínima minva.

El sistema d’ajustatge de les fulles de tall permet un rang de pes amb un error mínim.
,

Pesatge & tall de porció

Fiabilitat en obtenir el mateix pes en cada tall mitjançant el pesatge.
,

Alta precisió de tall i de pesatge

Adapta instantàniament la posició de les fulles de tall per a obtenir les porcions amb un mateix pes.
,

Capacitat de porció & velocitat

La porcionadora realitza talls des de 250 a 700gr. La velocitat de tall és de fins a 12 barres de formatge per minut.

Incorpora un sistema de recuperació de retalls sobrants.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.