Premsa de matalàs

Dissenyada per a altes produccions

Dissenyada per a línies d’alta producció, on es treballa amb un o més formats de motlle.
,

Altes produccions

Preparada per a la càrrega i descàrrega de motlles automàticament.
,

Multi format

Amb un simple canvi de programa de premsat s’adapta a les diferents tipologies de motlle.
,

Matalàs pneumàtic superior

Aquest element mecànic reparteix la pressió de forma uniforme sobre tots els motlles, adaptant-se a les diferents alçades de producte en el inici del cicle de treball.

Oferim diferents sistemes de premsat segons la producció.

Disposem de premsa vertical, horitzontal i de matalàs.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.