Prensa vertical

Adaptabilitat en formats, pressions i mides.

La premsa vertical està dissenyada en sistemes d’automatització d’un sol format.
,

Dissenyada per a formats grans

Cada motlle és premsat per un cilindre pneumàtic independent.
,

Adaptabilitat de formats

Possibilitat d’utilitzar-se amb motlles de diferents formats, previ exhaustiu estudi de mides i propietats.
,

Escala de pressions

Sistema de premsat amb escalat de pressions automatitzat.

Diferents sistemes segons la producció

Disposem de premsa vertical, horitzontal i de matalàs.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.