Salador modular lineal

Per produccions altes i mitjanes

Processos de salat en continu, amb temps curt de salat.
,

Higiene & Resistència

Fabricat amb materials resistents a la corrosió extrema, amb un disseny higiènic de fàcil neteja i de baix manteniment.
,

Sistema Modular

Equival a la possibilitat de poder-se fabricar en diferents longituds adaptant-se al procés i al temps de salat necessari.
,

Flux de treball regulable

El formatge entra en el salador per un extrem, provinent d’un transportador. Una corrent d’aigua interior regulable, transporta el formatge per l’interior d’aquest fins la sortida.

A la part interior disposa varis punts de sortida d’aigua d’aquesta manera es ruixa la part superior del formatge la qual no queda coberta.

A la part final, disposa d’un transportador que extreu el formatge i el descarrega a un cinta de sortida.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.