Salador de superfície

Inoxidable i sense instal·lació d’obra civil

Totalment d’acer inoxidable sense necessitat d’obra civil pel seu muntatge ja que va directament sobre el paviment.
,

Automatització de flux

Gestió de múltiples processos de salat, amb càrrega i descàrrega de grups de producció automàtics.
,

Emmagatzematge i moviment

Els grups s’emmagatzemen en carrils paral·lels, amb perfils inoxidable i comportes neumàtiques. El flux del formatge es realitza mitjançant el corrent d’aigua.
,

Distribució homogènia de la salmorra

Disposa d’un carro superior per ruixar de salmorra la part superior del formatge que no queda submergida.

Aquest mateix tipus de salador també es pot fabricar amb les gàbies submergides en cada carril, augmentant així la capacitat per produccions molt elevades.

En el cas de gàbies submergides serà necessari l’actuació d’obra civil.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.