Talladora de cranis

SENSE ESTELLES & SENSE PERILL

Un disc especial permet tallar els ossos del crani del porc sense roptures ni serradures.
,

Amb o sense careta

El seu sistema d’absorció de variacions de mida permet el tall de cranis en diferents formats. Fàcil d’instal.lar, fàcil d’utilitzar i fàcil de netejar.
,

Càrrega manual segura

Disposa d’un canal d’entada amb guies laterals i inferiors. El seu sistema de tracció introdueix el crani fins la zona de tall, mantenint l’operari en zona segura.
,

Utilització intuïtiva

Un simple panell de control permet la regulació de la velocitat d’avanç i del disc de tall. Accés ràpid a la zona de tall per la neteja i manteniment.

ALTES PRODUCCIONS

Amb una producció màxima de 700 caps/hora, permet una ràpida amortització de la inversió. Alt rendiment garantitzat.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.