Talladores de colzes

CONTINUÏTAT EN LA PRODUCCIÓ

Disposem de diferent models de talladora. Podem tallar directament el colze amb la canal penjada, sobre la cinta de desfer un cop tallat el pernil i/o la paleta o com a equip independent.
,

Posicionament làser de posició

Es col·loca la pota davantera del porc a la pinça de la cadena de transport de la màquina, mitjançant làser de posició manual o automàticament.
,
Aquesta pinça es tanca i desplaça la pota del porc fins al disc de tall de manera sincronitzada amb la resta de mecanismes.
,

Seguretat & Automatització & Producció

Un cop la pota ha estat tallada per la part del colze, aquesta cau en una cinta transportadora o Box, el porc o pernil seguirà al següent procés.

Obejctiu - control i protecció

La velocitat de la cadena de transport de canals de porc està sincronitzada amb la velocitat de la cadena de transport de la màquina talladora. Aquestes velocitats són controlades per un sistema elèctric que manté les dues cadenes de muntatge a la mateixa velocitat durant el procés.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.