Túnel 3 etapes PLS

Túnel de 3 etapes. Prerentat, Rentat i Secat

Emprat per a altes produccions i en instal·lacions a on les característiques del formatge exigeixen un rentat més acurat del motlle.
,

Motlles, tapes i multi-peces.

Renta motlles i tapes al mateix temps, en paral·lel per a altes produccions i en sèrie per a les mitjanes.
,

Alt rendiment

Producció fins a 18 motlles per minut.
,

Sostenibilitat

L’alta eficiència energètica i l’estalvi d’aigua i productes de neteja s’ajusten a les exigències mediambientals actuals.

Túnels per al rentat a pressió de motlles microperforats

Oferim túnels de motlles de 2 i 3 etapes. Adaptant-nos al disseny personalitzat segons la longitud i amplada del format del motlle.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.