Túnel d’escombrat de salmorra

Túnel amb alturas de bufat fàcilment regulables

Aquest equip es col·loca a la sortida del salador per realitzar una neteja superficial de la salmorra.
,

Aire a pressió

Utilitzem cortines d’aire a pressió fabricades i dissenyades per un òptim rendiment amb el menor consum d’aire possible.
,

Regular la velocitat

Per aconseguir la intensitat de l’escombrat desitjat segons el producte que es processa en cada moment.
,

Higiene & Ergonomia

Comportes abatibles per facilitar la neteja de l’interior.

PROJECTES DE QUALITAT

Es pot utilitzar amb diferents formats de formatge.

Solucions innovadores d'alta tecnologia per optimitzar els processos alimentaris.