VISCERA CUTTING:Sistema innovador per al procés multi tall de vísceres en escorxador i reducció del consum hídric
Investigació industrial per dissenyar un prototip que permeti automatitzar el procés de tall d’intestí gruixut
"Projecte aprovat a la línia d’ajuts AEI 2023"
El sector carni és el quart sector industrial amb més pes dins del territori. L’optimització dels processos involucrats en el sacrifici i el processat dels productes obtinguts és vital per augmentar la competitivitat del sector. Un dels punts clau és poder combinar la productivitat amb l’estalvi de recursos tant energètics com hídrics, millorant les condicions laborals dels treballadors, sense perdre la qualitat i seguretat alimentària dels productes.
  En aquest context, sorgeix la necessitat principal del projecte que, a la vegada, és l’objectiu principal del projecte: realitzar un projecte d’investigació industrial per dissenyar un prototip que permeti automatitzar el procés de tall d’intestí gruixut en escorxador, mitjançant un sistema multi tall de vísceres que permeti reduir el consum hídric del procés. Cal destacar que el prototip que s’està investigant és únic en el mercat.
  En aquest projecte també hi ha com a objectius:
  • Reduir el risc de contaminacions creuades en el procés productiu d’escorxador. augmentant la seguretat alimentaria del producte.
  • Augmentar la seguretat laboral:
   • Reduir el soroll que generen les tripes en el moment de ser tallades.
   • Buscar alternatives més segures per al tall dels intestins gruixuts de porc
   • Reduir la repetitiva de les tasques de l’operari
  • Eliminar un procés manual i lent per un de més òptim i controlat .
  • Reduir els errors humans en el tall dels intestins gruixuts, conseqüentment reduir els recursos
  • Reduir el consum hídric tant del procés de tall de l’intestí gruixut en escorxador com en la seva neteja.
  Cal destacar que és un projecte interclúster, on INNOVACC (coordinador) i el clúster Catalan Water Partnership (CWP), treballaran per fer difusió del projecte entre els seus associats per així donar eines per millorar la competitivitat del sector.
  Participants:
  • TEMIC SLU
  • NORFRISA SA
  • SIGMADAF CLARIFIERS SL
  • Clúster Catalan Water Partnership (CWP)
  • INNOVACC
   
  Pressupost total Ajut aprovat
  149.063,00 € 112.046,00 €