Cinta cārrega paralˇlela

La Cinta de càrrega paral·lela Speed Batcher CPSB-2.0 és un sistema especialment dissenyat per instal·lar a la sortida d'una Speed Batcher. Per la cinta circulen simultàniament caixes i productes i permet realitzar el procés d'envasat de caixes.

El sistema consta de dos cintes transportadores construïdes en dos nivells diferents que avancen de manera sincronitzada. Per la cinta inferior circulen les caixes i per la cinta superior circula el producte degudament compartimentat.

El sistema també disposa d'una tremuja instal·lada a la sortida de la Speed Batcher, que permet descarregar el producte a la cinta superior per emplenar les caixes manualment, o bé a la cinta inferior per emplenar directament les caixes.

Quan les caixes s'emplenen manualment, aquestes avancen per la cinta inferior i el producte avança per la cinta superior, els operaris recullen el producto dels compartiments de la cinta superior i el dipositen a les corresponents caixes.