Cintes d'especejament

TEMIC dissenya i fabrica cintes de desfer per a la indústria càrnica, adaptades a l'espai disponible.

Desenvolupem el disseny de la cinta, amb la col·laboració del client, estudiant els fluxes interns de cada línia, per millorar el rendiment global de la mateixa.

Les nostres bases de disseny són les següents:

  • Bon accés al producte per part de l'operari.

  • Increment de productivitat de la línia.

  • Facilitat de neteja de les parts més propícies a la acumulació de brutícia.

  • Elecció dels materials més adequats pels treballs a realitzar.

  • Llocs de treball dinàmics, utilitzant taules i suports de fàcil adaptació.