FOOD PICKER SYSTEM: Solució robotitzada de picking mitjançant visió artificial volumètrica per a peces càrnies
Prototip robotitzat amb escàner de visió 3D per a millorar l’eficiència en el desglossat de porcí, reduint la càrrega laboral.
"Projecte aprovat a la línia d'ajudes AEI 2023"
El procés d'especejament és un procés tens, en què es treballa de forma continuada des de la matança fins a l'envasat, i amb un gran volum de producte, on els operaris han de treballar en continu i a gran velocitat. A més, les empreses han de garantir la seguretat alimentària del producte, i per aconseguir-ho és molt important reduir la manipulació dels productes, per tenir menys risc de contaminació creuada i contaminació microbiològica. També és important l'optimització energètica dels processos productius.
  L'objectiu d'aquest projecte és estudiar la viabilitat d'un prototip robotitzat amb la integració d'un escàner de visió artificial 3D, que permeti reduir els temps de col·locació i posicionament dels productes estudiats a l'entrada de l’envasadora de sala d'especejament de porcí, així com la càrrega de treball i física que es requereix per a l’operari de la línia. Tot això sumat a un augment de l’eficiència, aplicant tecnologia i innovació.
  Així doncs, es pretén automatitzar el procés de picking, creant una solució robotitzada per a l'aplicació de subjecció del producte i posicionament sobre la cinta transportadora, analitzant també la seguretat i eficiència energètica del prototip. Cal destacar que la recollida de producte serà de forma caòtica, és a dir, el producte entrarà a la línia desordenat i amb posicions heterogènies, i és aquí on recau el gran repte del projecte. Al mercat no existeix cap prototip similar amb la tecnologia que es presenta en aquest projecte.
  Participants:
  • CÁRNICA BATALLÉ SA
  • BERENGUER ENGINYERS SLP
  • TEMIC – TECNOLOGIA MECÀNICA I ELÈCTRICA SLU
  • i+Porc (Clúster Español de Productores de Ganado Porcino)
  • INNOVACC
   
  Pressupost total Ajut aprovat
  150.332,00 € 117.412,00 €